Przed montażem cienką szynę należy przygotować przez nawiercenie. Oznaczyć miejsca otworów w odstępach od 50 do 60 cm, najpierw wywiercić wiertłem 4 mm, a następnie pogłębić wiertłem 10 mm.

 


Następnie umieść kołki, zaznaczając ściany i przebijanie miejsc, w których wiercisz na szynie. Zamocuj szynę do ściany lub sufitu za pomocą śruby.

 


Zawieś wieszak w miejscu, które uważasz za odpowiednie.

 


Po dopasowaniu haczyka do odpowiedniej wysokości, zawieś haczyk swojego obrazu na haczykowatej stronie wieszaka.

 

Przejdź do SYSTEMU SZYN ŚCIENNYCH SUFITOWYCH