Przed montażem cienką szynę należy przygotować przez nawiercenie. Oznaczyć miejsca otworów w odstępach od 50 do 60 cm, najpierw wywiercić wiertłem 4 mm, a następnie pogłębić wiertłem 10 mm.

 


Następnie zaznacz ściany, włóż kołki i przymocuj szynę śrubą do ściany.

 


Zawieś wieszak w miejscu, które uważasz za odpowiednie.

 


Po dopasowaniu haka do odpowiedniej wysokości, zawieś haczyk swojego zdjęcia! po haczykowatej stronie wieszaka.

 

Przejdź do SYSTEMU CIENKICH SZYN